Logo Load&GO +48 730 570 883

NOTA PRAWNA

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego Load&GO! są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo drukowania całych stron serwisu lub ich fragmentów, bez naruszania praw autorskich. Administrator nie zezwala na jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie w całości lub części, modyfikowanie, transmitowanie elektroniczne oraz linkowanie stron lub fragmentów serwisu internetowego w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody DONE Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia – zmian w Polityce Prywatności. Serwis jest aktualizowany w miarę możliwości na bieżąco, jednak DONE Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronach serwisu. Dane dostępne w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulegać zmianie, w związku z czym ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystywaniem informacji w nim zawartych spoczywa na użytkowniku.

DONE Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. zastrzega sobie nieponoszenie żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w wyniku korzystania z serwisu.